เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 25 ก.พ. 2565 ]25
142 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]132
143 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 107/2565 เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน [ 18 ก.พ. 2565 ]194
144 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 17 ก.พ. 2565 ]135
145 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ ๑๐๐/ ๒๕๖๕ เรื่อง การบริหารงาน การมอบหมายงานและกำหนดงานการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 17 ก.พ. 2565 ]192
146 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]170
147 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 26 ม.ค. 2565 ]148
148 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 42/2565 เรื่อง การบริหารงาน การมอบหมายงานและกำหนดงานการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 24 ม.ค. 2565 ]134
149 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 24/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]143
150 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 19 ม.ค. 2565 ]132
151 การให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 29 ธ.ค. 2564 ]133
152 New!!! ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]237
153 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]215
154 การประเมินความพึงพอใจของประชาชต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2564 ]177
155 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 11 พ.ย. 2564 ]233
156 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ [ 10 พ.ย. 2564 ]222
157 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) ประจำปี ๒๕๖๕ [ 9 พ.ย. 2564 ]200
158 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 5 พ.ย. 2564 ]173
159 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 1 พ.ย. 2564 ]165
160 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 412/2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]108
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15