เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง