เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 193 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า [ 15 มี.ค. 2566 ]5
2 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีการศึกษา 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]7
3 ประกาศโรงพยาบาลชัยภูมิ เรื่อง การป้องกันโรคอุจจาระร่วง [ 22 ก.พ. 2566 ]0
4 กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 22 ก.พ. 2566 ]1
5 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 22 ก.พ. 2566 ]3
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]6
7 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลทุ่งทอง พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 ก.พ. 2566 ]1
8 แผนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด -19 จังหวัดชัยภูมิ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]1
9 ประกาศที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเขว้า พ.ศ.๒๕๖๖ [ 31 ม.ค. 2566 ]9
10 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2/2566 และครั้งที่ 3/2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]8
11 ประกาศอำเภอบ้านเขว้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด [ 12 ม.ค. 2566 ]5
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง สมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ สาม [ 11 ม.ค. 2566 ]5
13 กำหนดสมัยประชุมสามัญ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป [ 11 ม.ค. 2566 ]4
14 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 10 ม.ค. 2566 ]4
15 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 ม.ค. 2566 ]5
16 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจังหวัดชัยภูมิ [ 3 ม.ค. 2566 ]6
17 ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" เพื่อเฉลิมเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา [ 3 ม.ค. 2566 ]7
18 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปี 2566 [ 1 ม.ค. 2566 ]2
19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ [ 28 ธ.ค. 2565 ]5
20 เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สาม ประจำปี 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10