เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศโรงพยาบาลบ้านเขว้า เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) [ 21 ก.ย. 2566 ]1
2 ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]8
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]2
4 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]11
5 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]3
6 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 19 ก.ค. 2566 ]10
7 ประชาสัมพันธ์ การร่วมกัน......ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 4 ก.ค. 2566 ]10
8 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]8
9 การคัดแยกขยะต้นทาง และงดรับขยะประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ เศษหิน และดินทราย [ 19 มิ.ย. 2566 ]11
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสถิติแห่งชาติ [ 19 มิ.ย. 2566 ]8
11 แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลองลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 มิ.ย. 2566 ]11
12 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ 12 มิ.ย. 2566 ]10
13 ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 31 พ.ค. 2566 ]13
14 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำงายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ [ 30 พ.ค. 2566 ]15
15 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า [ 30 พ.ค. 2566 ]12
16 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง เรียกประชุมสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 24 พ.ค. 2566 ]11
17 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง เรียกประชุมสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 4 พ.ค. 2566 ]7
18 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) [ 2 พ.ค. 2566 ]22
19 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]12
20 เรื่อง โรคลมแดด หรือ Heat Stroke [ 21 เม.ย. 2566 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12