เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 285 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง แจ้งกำหนดการหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นกรณีพิเศษ [ 10 เม.ย. 2567 ]5
2 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]3
3 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]10
4 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) [ 20 มี.ค. 2567 ]10
5 ประกาศอำเภอบ้านเขว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.267 [ 18 มี.ค. 2567 ]5
6 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 12 มี.ค. 2567 ]9
7 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า [ 12 มี.ค. 2567 ]3
8 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]12
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]8
10 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2566 [ 20 ก.พ. 2567 ]14
11 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]14
12 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลทุ่งทอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and transparency assessment :ITA) [ 6 ก.พ. 2567 ]12
13 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]31
14 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "โรคพิษสุนัขบ้า" [ 24 ม.ค. 2567 ]9
15 การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดชัยภูมิใสสะอาด 2567 และ งดรับ งดให้ " ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) [ 23 ม.ค. 2567 ]20
16 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง เรียกประชุมสามัญสมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]8
17 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 19 ม.ค. 2567 ]27
18 งานบริหารสาธารณสุข ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อขออนุมัติโครงการต่อคณะกรรมการ [ 16 ม.ค. 2567 ]25
19 แผนการออกให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 16 ม.ค. 2567 ]13
20 การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลทุ่งทองใสสะอาด 2567 และ งดรับ งดให้ " ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2567 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15