เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 166 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 9 ธ.ค. 2565 ]1
2 ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2565 ]7
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]9
4 เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]3
5 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 พ.ย. 2565 ]24
6 ประกาศรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]13
7 ประกาศแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 พ.ย. 2565 ]14
8 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]27
9 ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 [ 30 ก.ย. 2565 ]24
10 นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]27
11 ประกาศใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]26
12 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]47
13 ขอมอบเกียรติบัตรยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 5 ส.ค. 2565 ]45
14 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]49
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลทุ่งทอง พ.ศ.2566 -2570 [ 25 ก.ค. 2565 ]52
16 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 30 มิ.ย. 2565 ]58
17 รายงานผลคะแนน OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]85
18 ขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]65
19 การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]92
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง [ 30 พ.ค. 2565 ]69
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9