เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลทุ่งทอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and transparency assessment :ITA)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลทุ่งทอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and transparency assessment :ITA)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ