เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 [ 30 ก.ย. 2565 ]59
122 นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]65
123 ประกาศใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]62
124 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]86
125 ขอมอบเกียรติบัตรยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 5 ส.ค. 2565 ]80
126 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]82
127 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลทุ่งทอง พ.ศ.2566 -2570 [ 25 ก.ค. 2565 ]88
128 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 30 มิ.ย. 2565 ]95
129 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖ [ 30 มิ.ย. 2565 ]19
130 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖ [ 30 มิ.ย. 2565 ]20
131 รายงานผลคะแนน OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]159
132 ขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]108
133 การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]152
134 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง [ 30 พ.ค. 2565 ]105
135 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง [ 23 พ.ค. 2565 ]108
136 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]149
137 วิกฤตฝุ่น PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว ที่มองไม่เห็น  [ 1 เม.ย. 2565 ]23
138 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]167
139 สิทธิประโยชน์ของผู้สุงอายุ [ 9 มี.ค. 2565 ]148
140 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]159
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15