เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปี 2566 [ 1 ม.ค. 2566 ]38
102 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ [ 28 ธ.ค. 2565 ]39
103 เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สาม ประจำปี 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]41
104 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]36
105 แผนการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ธ.ค. 2565 ]40
106 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ปีงบประมาณ 2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]47
107 เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง ประจำปี 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]49
108 เตือนประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ ให้เฝ้าระวังโรคแท้งติดต่อ [ 13 ธ.ค. 2565 ]42
109 ตารางฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน ธันวาคม 2565  [ 13 ธ.ค. 2565 ]46
110 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 9 ธ.ค. 2565 ]44
111 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 9 ธ.ค. 2565 ]42
112 ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2565 ]51
113 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]58
114 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลตำบลทุ่งทอง ทำถังขยะเปียกมหาดไทย [ 1 ธ.ค. 2565 ]54
115 เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]46
116 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 พ.ย. 2565 ]69
117 ประกาศรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]54
118 ประกาศแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 พ.ย. 2565 ]56
119 ประชาสัมพันธ์ การจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกครัวเรือน [ 12 ต.ค. 2565 ]18
120 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]68
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15