เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 29 มี.ค. 2566 ]34
82 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า [ 15 มี.ค. 2566 ]50
83 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 13 มี.ค. 2566 ]26
84 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง สมัยสามัญสมัยที่ แรก ครั้งที่ หนึ่ง [ 28 ก.พ. 2566 ]27
85 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีการศึกษา 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]50
86 ประกาศโรงพยาบาลชัยภูมิ เรื่อง การป้องกันโรคอุจจาระร่วง [ 22 ก.พ. 2566 ]38
87 กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 22 ก.พ. 2566 ]38
88 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 22 ก.พ. 2566 ]40
89 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]45
90 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลทุ่งทอง พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 ก.พ. 2566 ]43
91 แผนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด -19 จังหวัดชัยภูมิ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]39
92 ประกาศที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเขว้า พ.ศ.๒๕๖๖ [ 31 ม.ค. 2566 ]57
93 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2/2566 และครั้งที่ 3/2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]47
94 ประกาศอำเภอบ้านเขว้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด [ 12 ม.ค. 2566 ]40
95 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง สมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ สาม [ 11 ม.ค. 2566 ]42
96 กำหนดสมัยประชุมสามัญ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป [ 11 ม.ค. 2566 ]39
97 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 10 ม.ค. 2566 ]44
98 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 ม.ค. 2566 ]38
99 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจังหวัดชัยภูมิ [ 3 ม.ค. 2566 ]41
100 ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" เพื่อเฉลิมเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา [ 3 ม.ค. 2566 ]44
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15