เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ภดส.1 [ 27 ก.ค. 2566 ]42
62 ภดส.7 [ 27 ก.ค. 2566 ]20
63 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 19 ก.ค. 2566 ]36
64 ประชาสัมพันธ์ การร่วมกัน......ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 4 ก.ค. 2566 ]45
65 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]39
66 การคัดแยกขยะต้นทาง และงดรับขยะประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ เศษหิน และดินทราย [ 19 มิ.ย. 2566 ]35
67 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสถิติแห่งชาติ [ 19 มิ.ย. 2566 ]31
68 แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลองลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 มิ.ย. 2566 ]56
69 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ 12 มิ.ย. 2566 ]30
70 ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 31 พ.ค. 2566 ]31
71 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำงายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ [ 30 พ.ค. 2566 ]35
72 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า [ 30 พ.ค. 2566 ]41
73 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง เรียกประชุมสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 24 พ.ค. 2566 ]35
74 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง เรียกประชุมสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 4 พ.ค. 2566 ]26
75 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) [ 2 พ.ค. 2566 ]40
76 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]30
77 เรื่อง โรคลมแดด หรือ Heat Stroke [ 21 เม.ย. 2566 ]31
78 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]32
79 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]40
80 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 29 มี.ค. 2566 ]40
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15