เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]52
42 วันเบาหวานโลก ( WORLD DIABETES DAY ) [ 14 พ.ย. 2566 ]11
43 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]11
44 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]16
45 แจ้งประชาสัมพันธ์ แจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายหรือต้องการความช่วยเหลือ ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 1 พ.ย. 2566 ]28
46 ประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมชวนตรวจสุขภาพ (healthy Thailand) เพื่อเพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค [ 27 ต.ค. 2566 ]24
47 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 24 ต.ค. 2566 ]28
48 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 17 ต.ค. 2566 ]41
49 การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 9 ต.ค. 2566 ]38
50 ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลบ้านเขว้า ทำฟันฟรี วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-14.00 น. [ 5 ต.ค. 2566 ]73
51 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 2 ต.ค. 2566 ]53
52 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 2 ต.ค. 2566 ]28
53 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 2 ต.ค. 2566 ]61
54 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]13
55 ประชาสัมพันธ์ แผนการให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรให้สุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 28 ก.ย. 2566 ]39
56 ประกาศโรงพยาบาลบ้านเขว้า เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) [ 21 ก.ย. 2566 ]39
57 ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]40
58 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]34
59 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]63
60 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]44
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15