เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนการออกให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 16 ม.ค. 2567 ]23
22 การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลทุ่งทองใสสะอาด 2567 และ งดรับ งดให้ " ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2567 ]36
23 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]18
24 ประชาสัมพันธ์กำหนดการ ออกบริการจัดเก็บค่าขยะนอกสถานที่ [ 9 ม.ค. 2567 ]27
25 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 3 ม.ค. 2567 ]11
26 นัดประชุมสภาสมัยสามัญที่ สี่ ครั้งที่ สอง ประจำปี 2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]22
27 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]17
28 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า [ 18 ธ.ค. 2566 ]20
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า ขอประชาสัมพันธ์ "ร่วมใจ หยุดเผา ในพื้นที่การเกษตร" เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 18 ธ.ค. 2566 ]29
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า ขอประชาสัมพันธ์ "ร่วมใจ หยุดเผา ในพื้นที่การเกษตร" เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 18 ธ.ค. 2566 ]27
31 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]20
32 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ธ.ค. 2566 ]29
33 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 67 พ.ศ.2566 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม [ 4 ธ.ค. 2566 ]12
34 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 68 พ.ศ.2566 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย [ 4 ธ.ค. 2566 ]19
35 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 69 พ.ศ.2566 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้ำตาลทราย [ 4 ธ.ค. 2566 ]13
36 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]4
37 ประชาสัมพันธ์ "เปลี่ยนผู้เสพ" เป็น "ผู้ป่วย" [ 23 พ.ย. 2566 ]13
38 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 [ 22 พ.ย. 2566 ]3
39 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]29
40 เทศบาลตำบลทุ่งทอง เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 16 พ.ย. 2566 ]34
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15