เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 โครงการประกวดนวตกรรมประชาธิปไตยฯ [ 10 มี.ค. 2564 ]223
202 ประกาศ รื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง (เขตเลือกตั้ง ที่ 1) [ 3 มี.ค. 2564 ]210
203 ประกาศ รื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง (เขตเลือกตั้ง ที่ 2) ) [ 3 มี.ค. 2564 ]176
204 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ประชาชนที่มีสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิต [ 22 ก.พ. 2564 ]193
205 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 [ 19 ก.พ. 2564 ]260
206 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง [ 19 ก.พ. 2564 ]235
207 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 19 ก.พ. 2564 ]259
208 ประกาศรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีการศึกษา 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]175
209 การประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ [ 17 ก.พ. 2564 ]222
210 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 5 ก.พ. 2564 ]219
211 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี [ 4 ก.พ. 2564 ]180
212 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล [ 4 ก.พ. 2564 ]220
213 ราบชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลทุ่งทอง [ 3 ก.พ. 2564 ]176
214 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 29 ม.ค. 2564 ]168
215 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 20 ม.ค. 2564 ]219
216 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 64 [ 19 ม.ค. 2564 ]202
217 รายงาานผลการปฎิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 25 ธ.ค. 2563 ]187
218 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์สี่ประตู [ 7 ธ.ค. 2563 ]178
219 เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย [ 4 ธ.ค. 2563 ]232
220 ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓/ภ.ด.ส.๔) [ 30 พ.ย. 2563 ]183
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15