เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 10 ส.ค. 2562 ]182
42 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร [ 10 ส.ค. 2562 ]177
43 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 [ 10 ส.ค. 2562 ]169
44 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 16 เม.ย. 2562 ]127
45 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 16 มี.ค. 2561 ]177
46 ประกาศคุณธรรมจริยธรรม [ 15 ส.ค. 2557 ]171
 
|1|2หน้า 3