เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 

 

 

คลังความรู้ (KM)


พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ