เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]8
2 การติดตามและประเมิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]71
3 รายงาานผลการปฎิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 25 ธ.ค. 2563 ]179
4 รายงานการติดตามการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดโครงการ) [ 24 ธ.ค. 2563 ]158
5 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]182