เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 

 

 

งบการเงินประจำปี


งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบ ปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบ ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง