เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 

 

 

งบการเงินประจำปี


งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง