เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 

 

 

งบการเงินประจำปี


งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2561    เอกสารประกอบ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง