เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.18 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.18 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง