เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดัวยวิธี e-bidding (ครั้งที่ 2)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดัวยวิธี e-bidding (ครั้งที่ 2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง