เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านหนองแขม และ หมู่ที่ 3 บ้านโนนหมาว้อ ทุกจุดที่ชำรุดเสียหายให้ใช้ได้ปกติ

2024-04-18
2024-04-17
2024-04-05
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-22