เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


การประชุมสัญจรสานสัมพันธ์ ท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ บ้านต้อน หมู่ที่ 6 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บ้านต้อน หมู่ 6 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง) นางสาวสุภัค ศรีบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด และนางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เทศบาลตำบลทุ่งทอง เข้าร่วมการประชุมสัญจรสานสัมพันธ์ ท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ บ้านต้อน หมู่ที่ 6 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือโครงการพัฒนาภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลทุ่งทอง การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-04-18
2024-04-17
2024-04-05
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-22