เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ วัดเกาะสามัคคีธรรม บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

นางสาวสุภัค ศรีบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด นำพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของประชาชนผู้รับบริการ โดยนำหลักธรรมที่ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

ติดตามข่าวสาร 👇🏻

Website : http://www.tungtong.go.th/data.php?content_id=20

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100072253868389

☎️ 044-816838

📸 ภาพ / ข่าว : นางสาวจรรยารักษ์ หมั่นอุตส่าห์ (ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์) นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้กำกับการจัดทำสื่อ)

2023-12-07
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-28
2023-11-27