เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4


นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 มีการติดตามแผนงาน โครงการกิจกรรม และประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 16 โครงการ และพิจารณาอนุมัติโครงการต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 4 โครงการ

โอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทองพร้อมคณะกรรมการฯ ได้มอบของที่ระลึกบำรุงสุขภาพให้กับ นายทรงศร วงศ์พรม สาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า เนื่องในโอกาสจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2566

2023-12-07
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-28
2023-11-27