เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


โครงการส่เสริมสุขภาพช่องปาก


วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพปากและฟัน ลดปัญหาฟันผุในเด็ก สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปากและส่งเสริมพัฒนาการได้เหมาะสมตามวั

2023-03-17
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-20
2023-02-17
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-15
2023-02-14