เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


โครงการส่เสริมสุขภาพช่องปาก


วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพปากและฟัน ลดปัญหาฟันผุในเด็ก สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปากและส่งเสริมพัฒนาการได้เหมาะสมตามวั

2024-04-18
2024-04-17
2024-04-05
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-22