เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หมู่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง พร้อมงานบริหารสาธารณสุข เทศบาลตำบลทุ่งทอง ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หมู่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการและบรรลุตามแผนการลงพื้นที่ที่กำหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) กรมควบคุมมลพิษ ออกประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผลการประเมินเทศบาลตำบลทุ่งทองผ่านการประเมินตามมาตรฐาน

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-08
2023-09-08