เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปี 2566


วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งทอง

   งานบริหารสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปี 2566 โดยมีโรงพยาบาลชัยภูมิ ออกให้บริการหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวน 50 คน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งทองมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ การตรวจในครั้งนี้ประกอบด้วย ตรวจโรคเบาหวาน ความดันโลหิต เอกซเรย์ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-08
2023-09-08