เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปี 2566


วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งทอง

   งานบริหารสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปี 2566 โดยมีโรงพยาบาลชัยภูมิ ออกให้บริการหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวน 50 คน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งทองมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ การตรวจในครั้งนี้ประกอบด้วย ตรวจโรคเบาหวาน ความดันโลหิต เอกซเรย์ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-06-20
2024-06-18
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-05