เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทอง ลดขยะ ลดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม (13 มีนาคม 2563)


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งทองได้จัดทำโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทอง ลดขยะ ลดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน กิจกรรมมีการให้ความรู้ มอบถังขยะ และอื่นๆ การดำเนินกิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี 

2023-03-17
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-20
2023-02-17
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-15
2023-02-14