เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทอง ลดขยะ ลดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม (13 มีนาคม 2563)


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งทองได้จัดทำโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทอง ลดขยะ ลดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน กิจกรรมมีการให้ความรู้ มอบถังขยะ และอื่นๆ การดำเนินกิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี 

2024-04-18
2024-04-17
2024-04-05
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-22