เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เข้าร่วมประชุม "รวมพลังชาวชัยภูมิต้านทุจริต ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย" วันต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นสากล และพร้อมกันนี้ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากท่านโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมอบให้กับเทศบาลตำบลทุ่งทองเพื่อแสดงว่า "เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ผ่านการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ในระดับ A" ณ ห้องประชุมพญาแลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-05
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-22