เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดทุ่งทองเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ 18 - 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ สนามกีฬาแห่งประเทศไทย (ข้างเทศบาลตำบลทุ่งทอง) อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ส.จ.ขันทอง  เชื้ออาสา ให้เกรียติเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดทุ่งทองเกมส์ ประจำปี  ๒๕๖๒" โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง การแสดงออกถึงพลังสามัคคีของเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกหมู่บ้านรักในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด

2023-03-17
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-20
2023-02-17
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-15
2023-02-14