เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)


เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) เทศบาลตำบลทุ่งทอง นำโดยนายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง ร่วมแสดงเจตนารยม์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการแสดงสัญลักษณ์ต้านโกงไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ทนคนโกง เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ

#กิจกรรมต้านโกง ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น

2023-12-07
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-28
2023-11-27