เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


ช่วยเหลือประชาชนติดตั้งซ่อมแซมท่อตัวหนอนที่ชำรุด


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 25654 นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง นายวิเชียรจำเริญพล รองนายกเทศมนตรีนายประจักษ์ เหลื่อมจอหอ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายสุนัน เทียบเพชร ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งทอง ลงพื้นที่ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ ท่าสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองแขม ม. 16 เพื่อติดตั้งซ่อมแซมท่อตัวหนอนที่ชำรุดให้กลับมาใช้ได้ตามปกติ

2023-05-26
2023-05-12
2023-05-03
2023-04-21
2023-04-07
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-17
2023-02-28