เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


ช่วยเหลือประชาชนติดตั้งซ่อมแซมท่อตัวหนอนที่ชำรุด


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 25654 นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง นายวิเชียรจำเริญพล รองนายกเทศมนตรีนายประจักษ์ เหลื่อมจอหอ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายสุนัน เทียบเพชร ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งทอง ลงพื้นที่ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ ท่าสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองแขม ม. 16 เพื่อติดตั้งซ่อมแซมท่อตัวหนอนที่ชำรุดให้กลับมาใช้ได้ตามปกติ

2023-12-07
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-28
2023-11-27