เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้


วันที่ 31 มกราคม 2565

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง พร้อมด้วยนายวิเชียร จำเริญพล รองนายกฯ นายประจักษ์ เหลื่อมจอหอ รองนายกฯ รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ จากกรมอนามัย 2 แห่ง ได้แก่ แห่งที่ 1.ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านกุดไข่นุ่น ม.9 และแห่งที่ 2.ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านคลองไผ่งาม ม.4 จากนายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตัวแทนผู้มอบเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและยกย่องชูเกียรติในการดำเนินงานต่อเนื่องและยั่งยืน

2023-05-26
2023-05-12
2023-05-03
2023-04-21
2023-04-07
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-17
2023-02-28