เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้


วันที่ 31 มกราคม 2565

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง พร้อมด้วยนายวิเชียร จำเริญพล รองนายกฯ นายประจักษ์ เหลื่อมจอหอ รองนายกฯ รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ จากกรมอนามัย 2 แห่ง ได้แก่ แห่งที่ 1.ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านกุดไข่นุ่น ม.9 และแห่งที่ 2.ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านคลองไผ่งาม ม.4 จากนายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตัวแทนผู้มอบเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและยกย่องชูเกียรติในการดำเนินงานต่อเนื่องและยั่งยืน

2024-02-22
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-04