เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี


วันที่ 5  ธันวาคม  2562  เวลา 13.00 น. ดร.สมพงษ์  ยอดวงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีข้าราชการครู ประชาชน และจิตอาสารับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน  2,142  ครัวเรือน

2023-03-17
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-20
2023-02-17
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-15
2023-02-14