เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564


วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 โดย นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง ดำเนินการเป็นประธานชั่วคราว ในการคัดเลือกประธานฯ และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2023-05-26
2023-05-12
2023-05-03
2023-04-21
2023-04-07
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-17
2023-02-28