เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลทุ่งทองเข้ารับมอบเกียรติบัตร ด้านการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน


วันที่ 30 พ.ย.64 นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เข้ารับมอบเกียรติบัตร ด้านการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านสะอาดผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย จำนวน 2 ระบบ ได้แก่ประปาบ้านคลองไผ่งามและบ้านกุดไข่นุ่น ณ โรงแรมแคนทารี จ.นครราชสีมา ตามมาตรการปลอดภัยในการป้องกันโรคโควิด -19 เปิดบ้าน เปิดเมือง นครชัยบุรินทร์

2023-05-26
2023-05-12
2023-05-03
2023-04-21
2023-04-07
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-17
2023-02-28