เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลทุ่งทองเข้ารับมอบเกียรติบัตร ด้านการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน


วันที่ 30 พ.ย.64 นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เข้ารับมอบเกียรติบัตร ด้านการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านสะอาดผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย จำนวน 2 ระบบ ได้แก่ประปาบ้านคลองไผ่งามและบ้านกุดไข่นุ่น ณ โรงแรมแคนทารี จ.นครราชสีมา ตามมาตรการปลอดภัยในการป้องกันโรคโควิด -19 เปิดบ้าน เปิดเมือง นครชัยบุรินทร์

2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-14