เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


โครงการปรับภูมิทัศน์ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ร่วมดำเนินโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจาก อบจ. ชัยภูมิในส่วนของเทศบาลรับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในการขุดลอกกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ ปรับภูมิทัศน์ คลองสวย น้ำใส ประชาชนสามารถใช้น้ำในการเกษตร ประปาและอื่นๆ จำนวน4แห่ง ดังนี้ หนองอ้อใหญ่ ม.7 ลำห้วยคลองไผ่งาม หมู่ที่ 7 ลำห้วยกุดเบ็นตอนบน ม. 16 และลำห้วยกุดเบ็นตอนบน ม.8 ดำเนินการระหว่าง วันที่ 16 ถึง วันที่ 25 พ.ย.2564

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-02