เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


โครงการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วยวิธีการตรวจ ATK โดย รพ.บ้านเขว้า


วันพุธที่ 20 ต.ค.64 เวลา 9.00-11.30 น. รพ.บ้านเข้วาจัดทำโครงการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วยวิธีการตรวจ ATK โดยลงพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
1.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานทุกคน
2.ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่

3. ประชาชน
 

ยอดตรวจคัดกรอง 118 ราย ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ 118 ราย

2023-05-26
2023-05-12
2023-05-03
2023-04-21
2023-04-07
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-17
2023-02-28