เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งทองออกสำรวจความเสียหายหลังเกิดเหตุอุทกภัย


วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 15:00 น. นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง ออกสำรวจความเสียหาย จากการกัดเซาะของน้ำท่วมทำให้ถนนขาด บริเวณทางเข้าวัดป่ากุดฉนวนอุดมพร หมู่ที่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม เพื่อทำการแก้ไขปัญหา โดยเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน และออกสำรวจความเสียหายจากปัญหาขยะลอยน้ำเข้าเขตพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในการนี้ ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว

2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-14